Stabilní myčka

Stabilní myčka je zařízení vhodné pro dlouhodobější využití na dané lokalitě. Umisťuje na výjezdu např. z dlouhodobě provozovaných lomů nebo skládek komunálních odpadů. Instalace myčky předpokládá zemní práce. Myčka sestává z mycí rampy a z nádrží na vodu a zachycené kaly. Nádrže jsou betonové nebo ocelové. Užitečná (světlá) šířka mycí rampy je 2980 mm, délka 6200 mm. Zastavěná plocha myčky bez nádrží je 3400 x 10000 mm. Rozměry mycí rampy mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníka.

schéma stabilní myèky

Popis činnosti

Automobil nebo stavební stroj projíždí před vjezdem na komunikaci mycí rampou. Při průjezdu rampou jsou kola, boky a podvozek automobilu sprchovány soustavou trysek. Umytý automobil opouští mycí zařízení. Povolení vjezdu na myčku je řidiči auta signalizováno rozsvícením zeleného světla semaforu, instalovaného na mycí rampě. Mycí proces je spuštěn po najetí auta na rampu prostřednictvím fotobuňky. Použitá znečištěná voda je odváděna soustavou žlabů a po vyčištění je připravena pro další mycí cyklus. Při mytí nejsou použity mycí prostředky.
Mycí program lze doplnit skrápěním kabiny auta a skrápěním nákladu. V suchých obdobích je v některých případech třeba náklad odvážený automobilem skrápět, aby se zabránilo jeho prášení během dopravy. Ze soustavy trysek, umístěných nad mycí rampou se při průjezdu automobilu skrápí kabina a náklad. Současně se opláchne kabina a okna kabiny.

Přednosti

Rozměry Mycí rampa 6,2 x 3,4m
Vodní a kalové hospodáøství 10 x 3 m
Linka včetně nájezdù max. 10 x 7 m
Mytí
Množství vody v mycím okruhu myčky 20 - 50.000 litrù
Počet mycích trysek 100
Počet umytých aut maximálně 20 aut za hodinu
150 aut za 8 hodin
Spotřeba elektrické energie na mytí 0,15 kWh/ 1 auto
3,0 kWh/ hod. při plném provozu linky
Množství vody použité pro umytí auta 1.500 litrù
Ztráta vody při mytí 20 litrù/ 1 auto
Příkon zařízení 7 kW, při napěti 400 V
Skrápění
Počet skrápěných aut max. 60 aut za hodinu
Spotřeba elektrické energie na skrápění 0,025 kWh/ 1 auto
Množství použité vody pro skrápění 30 litrù/ 1 auto

Údržbu a servis zajišťuje firma ANO LIBEREC.