Mobilní myčka

Mobilní myčka je zařízení vhodné pro krátkodobé použití, např. mytí aut odjíždějících ze stavby. Umisťuje na výjezdu ze staveniště. Zařízení lze po ukončení stavby snadno přemístit na jinou lokalitu. Myčka sestává z mycí rampy s nájezdy a z nádrží na vodu. Instaluje se na zpevněnou vodorovnou plochu. Užitečná (světlá) šířka mycí rampy je 2920 mm, délka 4080 mm. Zastavěná plocha myčky, včetně nájezdů a nádrží na vodu je 8100 x 6000 mm. Rozměry mycí rampy mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníka.

schéma mobilní myèky

Popis činnosti

Automobil nebo stavební stroj před vjezdem na komunikaci projíždí mycí rampou. Při průjezdu rampou jsou kola, boky a podvozek automobilu sprchovány soustavou trysek. Umytý automobil opouští mycí zařízení. Povolení vjezdu na myčku je řidiči auta signalizováno rozsvícením zeleného světla semaforu, instalovaného na mycí rampě. Mycí proces je spuštěn po najetí auta na rampu prostřednictvím fotobuňky. Použitá znečištěná voda je odváděna soustavou žlabů, přečerpána do nádrží vodního hospodářství a po přečištění je připravena pro další mycí cyklus. Ztrátu vody v mycím okruhu je nutno podle potřeby doplňovat. Při mytí nejsou použity mycí prostředky.

Požadavky na stavební připravenost

Myčka se instaluje na zpevněnou plochu. Nádrže vodního hospodářství se umisťují podle podmínek po levé nebo po pravé straně rampy. Nádrž na znečištěnou vodu je třeba po naplnění kalem vyvážet, a proto je nezbytné zajistit k ní možnost příjezdu nákladního automobilu. K řídícímu rozvaděči je třeba přivést elektrické napětí 400 V kabelem 4C x 6 mm2.

Přednosti